ETUSIVU  |  WWW.FINNAIR.COM  |  WWW.FINNAIR.FI
    

Finnair lyhyesti

Finnair on maailman innovatiivisimpia, turvallisimpia ja pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Yhtiö keskittyy lentämiseen Aasian ja Euroopan välillä, ja sen visiona on olla Pohjolan ykkönen sekä halutuin vaihtoehto Aasian-liikenteessä. Finnairin tavoitteena on lisäksi olla kolmen suurimman joukossa sellaisessa Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä, jossa matkustaja joutuu vaihtamaan konetta matkan aikana. Finnairin kasvustrategian perustana ovat Aasian kasvavat markkinat, nopeat lentoyhteydet sekä kilpailukyky.

Finnair-konsernin liiketoiminta-alueet ovat Lentoliikenne, Lentotoimintapalvelut ja Matkapalvelut. Finnair-konsernin palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa 5 803 henkilöä. Tytäryhtiöt toimivat lentoliikennettä tukevilla tai siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla.

Suomen valtio omistaa Finnair Oyj:n osakkeista 55,8 prosenttia. Muut osakkeet jakautuvat julkisyhteisöjen, rahoitus- ja vakuutuslaitosten, yksityisten yritysten ja kotitalouksien kesken.