ETUSIVU  |  WWW.FINNAIR.COM  |  WWW.FINNAIR.FI
    

Finnair lyhyesti

Finnair on maailman innovatiivisimpia, turvallisimpia ja pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Yhtiö keskittyy lentämiseen Aasian ja Euroopan välillä. Finnairin kasvustrategian perustana ovat Aasian kasvavat markkinat, nopeat lentoyhteydet sekä kilpailukyky.

Finnairin missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat lentoyhteydet ja kotimarkkinoidensa nopein ja paras lentoverkosto maailmalle sekä samalla tarjota sijoitetulle pääomalle houkutteleva tuotto ja luoda näin arvoa osakkeenomistajille.

Finnairin strategisina tavoitteina on

  • kaksinkertaistaa Aasian liikenteen tuotot 2020 mennessä vuoden 2010 tasolta,
  • kasvattaa Helsingin kautta kulkevaa lentoliikennettä Suomen maantieteellistä asemaa hyödyntäen,
  • olla houkutteleva sijoituskohde ja tuottaa lisäarvoa omistajilleen.
Finnair-konsernin liiketoiminta-alueet ovat Lentoliikenne ja Matkapalvelut. Finnair-konsernin palveluksessa oli syyskuun 2014 lopussa noin 5 300 henkilöä. Tytäryhtiöt toimivat lentoliikennettä tukevilla tai siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla.

Suomen valtio omistaa Finnair Oyj:n osakkeista 55,8 prosenttia. Muut osakkeet jakautuvat julkisyhteisöjen, rahoitus- ja vakuutuslaitosten, yksityisten yritysten ja kotitalouksien kesken.