ETUSIVU  |  WWW.FINNAIR.COM  |  WWW.FINNAIR.FI
    

TERVETULOA FINNAIRIN SIJOITTAJASIVUILLE

Finnairin sijoittajasuhteiden päätehtävänä on varmistaa, että markkinoilla on kaikkina aikoina käytössään oikeat ja riittävät tiedot Finnairin osakkeen arvon määrittämiseksi. Kaiken kirjallisen materiaalin, kuten tilinpäätösten ja osavuosikatsausten, yritysvastuuraportin, pörssi- ja lehdistötiedotteiden ja internet-sivujen sekä sijoittaja- ja analyytikkotapaamisten tavoitteena on tämän tehtävän täyttäminen.

Finnair noudattaa kaikessa viestinnässään arvopaperimarkkinalain, NASDAQ OMX Helsingin sääntöjen sekä muiden sovellettavien säännösten pörssiyhtiöihin kohdistuvia vaatimuksia täsmällisestä ja samanaikaisesta tiedon julkistamisesta.

Finnair-konsernin emoyhtiö Finnair Oyj on noteerattu Helsingin Arvopaperipörssissä tunnuksella FIA1S.

Finnairin tiedonantopolitiikka (PDF 120 kb)


AIHEESEEN LIITTYVÄÄ: